סגנונות למידה

לכל אדם סגנון למידה ייחודי לו. הכרת סגנון הלמידה האישי יכולה לסייע לאדם הלומד למצוא את הדרך הטובה ביותר עבורו כדי לקלוט מידע.

מלקות ללמידה

התוכנית המערכתית לטיפול בתלמידים עם לקות למידה והפרעות קשב.

אסטרטגיות

כלים ודרכי הפעולה שאותן מאמץ התלמיד בכוחות עצמו או דרך הוראה מפורשת במטרה להבין וללמוד חומר חדש או להכין מטלה.

תוכנית אל"ה

מיועדת לתלמידים מתקשים  ומהווה תשתית פדגוגית ליישום יעדי ההכלה

בחטיבות הביניים.

ייעודה של תכנית זו היא לקדם תלמידים בעלי יכולת שהישגיהם אינם משקפים את מלוא יכולתם.

הכיתות המשתתפות בתכנית יבחרו 5-6 תלמידים ובכוונת בית הספר להקצות להם משאבים מיוחדים על מנת לקדמם.

הרפורמה "מלקויות ללמידה" שבבסיסה עומדת התפיסה כי יש לעבור מעיסוק בהתאמות בדרכי היבחנות למיקוד בתהליכי הוראה ולמידה מותאמים, הינה נדבך חשוב בהכלת תלמידים ובמתן מענה, כלים ואסטרטגיות למידה המותאמים לכל תלמיד.

זאת, במטרה לקדמו ולסייע לו להביא לכדי ביטוי את מלוא יכולותיו. היא באה להציע הסתכלות מערכתית, כוללנית ופרטנית על תלמידים עם לקויות למידה וקשב הלומדים במערכת החינוך, תוך גיוס כלל הגורמים הרלוונטיים לקידומם.

צורת הוראה שמטרתה לענות על צרכיהם של התלמידים השונים באמצעות הצעת מגוון אפשרויות עבודה בכיתה .

 

© 2019 כל הזכויות שמורות לאושרת הררי כספי |  עיצוב: יעל שילר